Fotowoltaika

Energia pochodząca z promieniowania słonecznego w okresie jednego roku przewyższa 10 000 razy roczne światowe zapotrzebowane na energię.W Polsce w ciągu roku słońce dostarcza 1000 kWh energii na 1 mkw. powierzchni. Przetwarzając światło słoneczne można by wygenerować część niezbędnego zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną dla domów, biur, zakładów pracy i miejsc użyteczności publicznej.